poľština

Państwa zarzuty są niezgodne z naszymi ustaleniami, przesłaliśmy Państwu przedpłatę , z której żądamy zwrotu pieniędzy. Decyzyjną osobą w tej sprawie jest właściciel, dlatego bardzo prosimy o bezpośredni kontakt z szefem w celu wyjaśnienia tej sprawy. Telefon kontaktowy : 512 179 45

slovenčina

Vaše obvinenia nie sú v súlade s našimi zisteniami. Poslali sme vám platbu vopred, z ktorej požadujeme vrátenie platby. Rozhodujúcou osobou v tejto veci je vlastník, preto kontaktujte túto otázku priamo s nadriadeným, aby vám túto záležitosť objasnil. Kontaktný telefón: 512 179 45

Zmluvné podmienky

Všetky preklady viet sa zaznamenávajú do databázy. Zaznamenané údaje sú verejne a anonymne zverejňované na webovej stránke. Preto vám pripomíname, že vaše osobné údaje a údaje by nemali byť súčasťou prekladov. Obsah vytvorený z používateľských prekladov môže zahŕňať slang, vulgárny výraz, sexualitu a podobne. Odporúčame, aby ste naše webové stránky nepoužívali v prípade nepohodlia, pretože vygenerované preklady nemusia byť vhodné pre ľudí všetkých vekových skupín a segmentov. Ak je obsah, ktorý naši používatelia pridali prekladom, tiež chránený autorskými právami alebo urážkami atď., Môžete nás kontaktovať na e-mailovej adrese:→„Kontakt“.


Pravidlá ochrany súkromia

Dodávatelia tretej strany vrátane Googlu používajú súbory cookie na zobrazovanie reklám na základe predchádzajúcich návštev používateľa na vašom webe alebo na iných weboch. Používanie súborov cookie pre reklamy Googlu a jeho partnerom umožňuje zobrazovať reklamy pre používateľov na základe ich návštev na vašich weboch alebo na ostatných internetových weboch. Používatelia môžu prispôsobenú reklamu deaktivovať na stránke Nastavenia reklám. (Používateľov môžete upozorniť na možnosť deaktivovať používanie súborov cookie dodávateľov tretej strany pre prispôsobenú reklamu aj tak, že ich nasmerujete na stránku www.aboutads.info.)